Χάγη

Πρόγραμμα 2018-19

Η δράση μας στην πόλη της Χάγης στεγάζεται στο:

Ιn het Κoorenhuis, Prinsegracht 27, 2512 EW Den Haag
inhetkoorenhuis.nl

Μια Τετάρτη κάθε μήνα θα συναντιόμαστε για δύο ώρες: 17:15 με 19:15.

Ημέρες

  • 26 Σεπτ. 2018
  • 17 Οκτ. 2018
  • 21 Νοεμ. 2018
  • 12 Δεκ. 2018
  • 23 Ιαν. 2019
  • 13 Φεβ. 2019
  • 20 Μαρτ. 2019
  • 17 Απρ. 2019
  • 15 ΜαΪου 2019
Close Menu